lørdag den 24. april 2010

Debat-lørdag: at skabe personer

Er dine personer todimensionelle papdukker, eller har de liv og personlighed?

Hvordan skaber man som forfatter troværdige og overbevisende personer, som får læserne til at vende side efter side, fordi de brænder efter at læse mere?

Et morsomt eksempel fra TV-seriens verden er Matador, hvor mange af personerne var så livagtige, at mange seere beskyldte Lise Nørgaard for at have udleveret deres gamle tante Agathe mm.

Et råd fra Saxo forfatterskole:
Lav en liste over din persons egenskaber, gode som dårlige.
Hvad er personens største frygt, største ønske? Skriv alt hvad du kan ned om personen.


Et råd fra Theodor (introduktion til at skrive føljeton):
”Man bygger (respektfuldt) videre på eksisterende materiale. ”

Her tænker Theodor naturligvis på den forfatter, som skal fortsætte andres historie, men det gælder jo også, når man skriver en længere historie eller en roman selv. Hvis Maude er nervøs og uselvstændig i første afsnit, kan det ikke nytte noget at lade hende chokere borgerskabet ved at drikke tæt og ryge cigarer i næste afsnit.

Med en gennemgående figur kan tillade sig langsomt at tegne personligheden, men hvis man kun skal bruge Lærer Andersen i nogle få afsnit, må man straks gøre ham tvær, urimelig og påholdende. Eller man etablerer fru murermester Jessens grovæderi med nogle hurtige strøg: ”det er ikke fordi jeg har lyst, men jeg trænger.”

Med gennemgående figurer vil læseren (seeren) forvente, at personen udvikler sig i flere retninger med tiden. Så efter mere end ti år i Korsbæk kan sarte Maude vokse op og lære af de kriser, hun kommer ud for i livet, indtil hun er i stand til at starte grisehandlerens bil for at køre en forfulgt jøde i sikkerhed.

Generelle råd:
De fleste læsere foretrækker at læse om interessante, aktive personer. Især hovedpersonerne i et længere værk må være nuancerede mennesker, som ikke er sort-hvide skabeloner, men besidder en troværdig blanding af gode og dårlige sider. I det store og hele opfatter vi vel Hans Christian Varnæs som en dygtig bankdirektør og en solid familieforsørger, men han roder sig alligevel ud i en affære med sin beundrende unge bankassistent.

Og i kommentarfeltet her under er der masser af plads til dine gode råd og erfaringer om at skabe og udvikle personer:

18 kommentarer:

Randi Abel sagde ...

Det er et rigtig godt og aktuelt oplæg, Dorte. Tak for det. Tænk, jeg blev helt nostalgisk, da Store Marie sprang mig i øjnene. Jeg fik næsten lyst til at forstørre og printe hende og fatte saksen :)

Jeg tror egentlig, at hvis jeg har svært ved at få mit plot til at udfolde sig, glemmer jeg lidt at puste liv i personerne.

Når jeg nu pludselig er tvunget til at tænke på, hvilke af mine personer, jeg synes, jeg er lykkedes med, er det oftest de irriterende typer, eller måske nærmere bestemt prototyper på noget, jeg synes, er irriterende. Selvom Åse i min "Blomsterbedet" lå under mulde, synes jeg selv, hun blev andet end en papfigur. Det samme med f.eks. et kvindemenneske på bustur til Otto Duborg, som optrådte i en SAXO-opgave.

Kh,
Randi

Poly sagde ...

Kære Dorte

Jeg må helt give Randi ret i både oplægget og Store Marie.

Jeg har nok ikke så meget at bidrage, udover min sædvanlige research på nettet. Det er måske lidt langt, men jeg synes faktisk alle de inkluseret web-sider har nogle meget relavante ”guldkorn”.

Gennengående siger de fleste, som ikke overrasker nogen, at ”Gode skribenter bruger hovedet rigtigt”. Det vil sige, de to vigtigste hoved grupper:
Det kreative
- at fornemme
- at finde
- at skrive
Det kritiske
- at sortere
- at vurdere
- at sikre kvalitet

Jeg stødte og på denne ”Analysemodel til noveller”, hvor man kan lave sine egne notater fra denne information, til at vuderer hvordan man selv har skrevet. Så som f.eks. Tema, Komposition, Personernes Udtagelser, Sprog, osv.
Link: http://www.jannoehr.dk/dansk/ananov.htm

En anden interasant web-side var denne, som siger:
”Den fundne information kan vurderes” v.h.a. en værktøj-model, kaldet CAFÉ-metoden
(Challenge, Adapt, File, Evaluate):
Challenge: Vær skeptisk over den fundne tekst, den skal være troværdig, og stil spørgsmål som f.eks.: Hvem skriver det? Og hvorfor? Hvad er baggrunden for dette dokument? Hvorfor skulle jeg tro på det? Hvorfor skulle jeg have tillid til denne kilde? Hvordan kan man vide, at det er rigtigt? Er det hele sandheden? Er argumenterne i orden? Hvem støtter dem?
Adapt: Tilpas din skepsis og krav om kvalitet i forhold til de påstande, der fremsættes i den fundne information: Jo stærkere påstande der fremsættes, jo mere troværdighed og beviselighed skal man kræve. Det er en god idé at være lidt skeptisk over for sensationelle oplysninger eller oplysninger, der strider mod gængse synspunkter. De nye oplysninger kan være korrekte, men det er nødvendigt at finde bevis for det.
File: Gem den nye information i din hukommelse uden at tage stilling til, om du tror på den eller ej. Drag ikke forhastede konklusioner ud fra det, du har fundet. Men det er en god idé at huske, at person X har fremsat en påstand om, at noget forholder sig på en bestemt måde. Forsøg at få mere viden om det pågældende spørgsmål, så der bliver mulighed for at sammenligne informationerne, inden der drages en konlusion.
Evaluate: Evaluér og evaluér med regelmæssige mellemrum. Nye informationer og ændrede omstændigheder kan få betydning, og det er vigtigt at være opmærksom på det dynamiske aspekt, som gør sig gældende ved megen information, og specielt når det drejer sig om emner inden for teknologi, naturvidenskab, medicin og erhvervsliv
Link: http://www.sprog.asb.dk/ba4sem/tysk/internetress.htm

Jeg synes også denne web-side ”Text analyse”, havde mange spændene informatione om bl.a. et ”Fortællertypeleksikon”, ”Roman og noveller”, osv.
MEN, desværre skal man købe en e-nøgle for at få adgang til det meste af denne hjemmesiden:
link: http://textanalyse.systime.dk/index.php?id=4013

(forsættes)

Poly sagde ...

(forsættelse)
MEN, man kan købe bogen via ”Textanalyse.dk”

Her er en beskrivelse af bogen: ” Skal man forstå en tekst og få en ekstra stor læseoplevelse ud af den, har man brug for et grundlæggende kendskab til, hvilke værktøjer der egner sig til at åbne, opleve og forstå teksten med.

Textanalyse.dk præsenterer de vigtigste redskaber i tekstanalytikerens værktøjskasse. Bogen indeholder bl.a. afsnit om genreforhold, afsenderportrættering, person- eller sagkarakteristik, tematik samt fortælletekniske og sproglige virkemidler.

Bogen giver også gode råd om, hvordan analytikeren kan vurdere og perspektivere en tekst.” Citat fra http://www.systime.dk/textanalyse-dk-2-udgave.html

Forøvrigt har systime.dik også en Dansk grammatik bog på forskellige neveuaer via http://www.systime.dk/grundskolen/dansk/dansk-minimalgrammatik-med-ovelser.html

Beskrivelse: ”Bogen koncentrerer sig om de basale elementer i det danske sprogs opbygning. Ordforrådet er nutidigt og dagligdags, så især de fremmedsprogede elever hurtigt får opbygget et moderne, elementært sprog. Hos de dansksprogede elever vil de mange øvelser kunne understøtte den daglige indlæringen af grammatisk korrekthed”

Men ellers havde web-siden, en enorm list over ”Forfatteres egne hjemmesider og blogs” fra a til å på denne link, hvis nogen er intereseret!
Link: http://textanalyse.systime.dk/index.php?id=3332

En lille interesant side var denne, hvor forskellige forfatter, kort beretter om ”Bøger om skriveteknik og kunsten at være kreativ”. Link: http://www.solaas.dk/inspiration.htm

Til slut en web side, som jeg har gemt til sidst, fordi den var utrolig informationsrig. Det er lige meget, hvad man vil skrive, så er det beskrevet heri, med alt fra ”Billedanalyse”, ”Film”, ”Eventyrets kendetegn” og ”Analyse af novelle”. Siden er ment som et redskab, for at gennengående analyserer og vuderer en tekst. Men jeg synes den er fantastisk, som opslagstavle eller som et check for de punkter, man vil sikre man som forfatter, har fået indflettet i sin fortælling.
Link: http://birtheogkatrine.wordpress.com/category/analyseredskaber/

Med hilsner Poly

Dorte H sagde ...

Kære Randi.

Mine ældre søstre havde også Marie-påklædningsdukkerne, og de er da skønne!

Du giver et par gode eksempler på dine egne personer, og når det lykkes er det jo nemt, men jeg har selv en hp, jeg har svært ved at gøre livlig nok. Som en af mine amerikanske blogvenner siger, så må hun hellere passe på - ellers ender det såmænd nok med, at jeg afliver hende ;D

Kh Dorte.

Dorte H sagde ...

Kære Poly.

Du imponerer mig altid med din ihærdighed. Jeg har ikke tid til at tjekke alle dine links i dag, men det er jo godt at have noget at vende tilbage ti.

Jeg synes også, du udtrykker dig mere sikkert på dansk nu! Al din træning begynder virkelig at gøre en forskel.

Kh Dorte.

Randi Abel sagde ...

Kære Poly,

Ja, det er imponerende, hvad du bidrager med af interessante links.

Jeg er faktisk enig med Dorte i, at dit dansk bliver bedre og bedre :)

Kh,
Randi

Randi Abel sagde ...

Kære Dorte,

Aflivning af dem, der ikke makker ret, er bestemt værd at overveje, men hvis der er for mange af dem i historien, kan den hurtigt gå hen at blive noget mennesketom ;)

Jeg kunne have disket om med masser af personer i mine tekster, som var flade som pandekager. Den værste var vist fyren i min varme-historie på SAXO. Han var komplet identitetsløs. Jeg håber, det lykkes dig at få styr på din person hen ad vejen.

Kh,
Randi

Lisa Rossavik Rich sagde ...

Kære Skrivevenner
Jeg er lige nødt til at skrive til jer.
I den forgangne uge har jeg været på et supergodt skrivekursus. Det var med Bo Skjoldborg og Annette Bjergfeldt. Så det er derfor, at jeg har været så passiv herinde. Jeg håber at læse jeres aprilopgaver. Så kommer jeg med min i næste uge.
Jeg håber, at det er ok!
Med kærlig hilsen
Lisa

Poly sagde ...

Kære Dorte og Randi

Jeg kan nu godt lide "research", faktisk er jeg lidt af en "informations samler", hvor alt bliver organiseret og gemt i mine computer mapper!!

Tak skal i ha'! Jeg kan nu godt mærke at det danske glider lidt bedre. Men jeg ser også, at når teksten er kommet på tryk, så var der lige, det der "t" som skulle havde været "d" eller omvendt. Det samme gælder k'et kontra c'et, osv. Men jeg har nu stadig problemer med nutid eller datid, når jeg skal skrive det på dansk.
Men det kommer, ^ - ^ det kommer!
Ligesom det danske forår der kom!

Med hilsner Poly

Poly sagde ...

Kære Lisa

Det lyder spændende. Var dit skrivekursus via nettet?
Med hilsner Poly

Randi Abel sagde ...

Kære Lisa,

Det er dejligt at have dig tilbage, og du er mere end velkommen til at hoppe med på april-opgaven nu. Jeg glæder mig til at læse dit digt.

Det lyder godt med et skrivekursus. Jeg vil gerne på Vallekilde, men det bliver desværre ikke i den nærmeste fremtid.

Kh,
Randi

Dorte H sagde ...

Kære Lisa.

Det vil være rigtig fint, hvis du kan nå at hoppe på føljetonen. (Husk at henvende dig til Theodor så - det er ham der står for denne opgave).

Hvis du kunne tænke dig at fortælle lidt om dine gode oplevelser på skrivekurset, kan vi også sagtens finde en ledig lørdag til dig.

Kh Dorte.

Randi Abel sagde ...

Kære Lisa og Dorte,

April-opgaven er selvfølgelig føljetonen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg pludselig tænkte tilbage til opgaven med at skrive digte.

Kh,
Randi

theodor sagde ...

Hej Dorte et al,

Endnu et spændende emne du bringer til torvs, Dorte. Og så har Poly leveret en ordenlig r..fuld links til at gå på opdagelse i. Dejligt.

Jeg vil gerne blive møj bedre til at skildre personer og lave interessante figurer. Min teknik indtil videre er vist at leve mig ind i figuren, sige deres sætninger højt, mærke deres følelser og smugkigge efter hvilke motiver der kunne ligge bag. De fleste gange skriver jeg vist bare.

Men jeg har også set tekster om at skrive, der anbefaler at man lave dagbogsnotater for hver enkelt figur inden man skriver. Eller at man sørger for at være dækket ind på de tre områder Kendetegn, Motivation, Handlinger.

Og en af de ting, som jeg synes er mest spændende er udsagnet om, at alle hovedfigurer bør have indre dæmoner. De bør ville et eller andet og samtidig have en indre modstand/forhindring mod netop den ting, de gerne vil. (Helten som skal redde sit hjertes udkårne fra at drukne, men som lider af angst for vand).

Måske figur-tegning kunne være et oplæg til maj-opgaven...

kh
theodor

Dorte H sagde ...

Hej Theodor.

Jeg kunne i hvert fald rigtig godt tænke mig en maj-opgave i den retning.

Kh Dorte.

Randi Abel sagde ...

Hej Theodor,

Det kunne jeg også.

Kh,
Randi

Poly sagde ...

Kære Theodor

Hvad mener du med "en figur-tegning"?!..
M.h. Poly

Randi Abel sagde ...

Kære Poly,

Theodor mener at skabe personer i sin tekst.

Kh,
Randi